Ilmoitukset

null
null
Kaupungintalo, tekninen osasto, Jurvan palvelupiste ja yrityspalvelupiste Formu ovat suljettuina 28. – 31.12.2015.
 
Kuuleminen valituksen johtosta/Vapo Oy/Iso-Korvanevan Turvetuotantoalue
 
YVA-kuulutus Närpiön Hedet-Björkliden tuulivoimahanke
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vapo Oy:n valitukseen ympäristölupa-asiassa/ Lintunevan turvetuotanto
 
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta/ Viiatin tuulivoimahanke
 
Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta
 
Kuulutus
 
Kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.10.2015
 
Kuulutus
 
Kuulutus/ympäristönsuojelumääräykset2016/luonnos
 
Hallintokuntien kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito
 

Ilmoitustaulu
Tapahtumat