Ilmoitukset

null
null
Maankäyttö- ja rakennuslain 79 §: n mukainen kuuleminen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukainen ilmoitus.
 
Kaupungin virastot suljettuina 22. – 23.12.2014
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 79 §: n mukainen kuuleminen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukainen ilmoitus.
 
Kuulutus koskien asemakaavaehdotuksia
 
Kuulutus koskien Ponsivuoren osayleiskaavaa
 
Kuulutus
 
VUODEN 2014 PALKITSEMISTILAISUUS
 
HYVÄ KURIKKALAINEN OPISKELIJA!
 
Hyväksytyt tonttijaot
 
KUULUTUS / Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen
 
Kuulutus / Aluehallintovirasto
 
Vapaa-aikatoimen tiedote
 
Äänestä suosikkinimeäsi Jurvan uudelle päiväkodille
 
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2015 harkinnanvaraiset valtionavustukset
 
Kuulutus / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
Kuulutus / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
Kuulutus / Kaupunginhallituksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
 
Kuulutus / Vanhusneuvoston toimintasääntö
 
Hallintokuntien kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito
 

Ilmoitustaulu
Tapahtumat