Ilmoitukset

null
null
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta
 
Loppukuulutus hyväksytyt tonttijaot
 
Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta
 
Julkipanoilmoitus / Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 § 1 mom. ja MaA 8 §)
 
KOULUJEN ALKAMINEN JA KYYDITYKSET SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA lv 2014–2015
 
Kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.6.2014
 
VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA !
 
Kuulutus / asemakaavoitus vireille
 
Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja saman hankkeen korkotukilainat
 
Pitkämönkeidas kehitämissuunnitelma, kartat ja vuokrailmoitus
 
Kuulutus / Vanhusneuvoston toimintasääntö
 
Kesätyöntekijät 2014
 
Venepaikat
 
Kutsuntakuulutus 2014
 
Hallintokuntien kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito
 

Ilmoitustaulu
Tapahtumat