Ilmoitukset

null
null
Eläinsuojan ympäristölupapäätös / Ari Alho
 
Kaupungintalo, tekninen osasto, Jurvan palvelupiste ja yrityspalvelupiste Formu ovat suljettuina 28. – 31.12.2015.
 
YVA-kuulutus Närpiön Hedet-Björkliden tuulivoimahanke
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vapo Oy:n valitukseen ympäristölupa-asiassa/ Lintunevan turvetuotanto
 
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta/ Viiatin tuulivoimahanke
 
Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta
 
Kuulutus
 
Kuulutus
 
Kuulutus/ympäristönsuojelumääräykset2016/luonnos
 
Hallintokuntien kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito
 

Ilmoitustaulu
Tapahtumat