Päätös Löyhinkinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka, Vapo Oy

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös Löyhinkinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka, Vapo Oy,