Kuulutus + päätös Vesinevan turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Kuulutus + päätös Vesinevan turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen