Jalasjärven yläasteen opetustilojen materiaalinäytteiden sekä sisäilmatutkimusten tuloksia on saatu

Kurikan kaupunki tiedottaa 12.2.2019

Jalasjärven yläasteella on suoritettu uusia rakennusterveellisyyteen liittyviä tutkimuksia, koska korjauksista huolimatta ongelmat koulun tiloissa ovat jatkuneet. Uudet tutkimukset käsittivät rakenneavauksia, joiden yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä. Tulokset materiaalitutkimuksista saapuivat 20.1.2019, ja niiden pohjalta kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Tutkimuksissa havaittiin viitteitä vaurioista useassa tutkitusta pisteestä koulukeskuksen vanhimmassa osassa.

Toimet tilanteen johdosta

Näytetulosten perusteella Kurikan kaupunki on aloittanut suunnittelun Jalasjärven yläasteen opetuksen siirtämisestä väistötiloihin tarvittavien luokkien osalta. Väistötilojen vaihtoehtoja on jo selvitelty. Korjaustoimenpiteiden laajuus on merkittävä, minkä vuoksi korjaukset ja opetus eivät kokonaan onnistu rinnakkain. Rakennuksessa on aloitettu kellaritilojen osastointi sekä alipaineistus, joilla pyritään vähentämään rakenteista sisäilmaan pääsevien haitta-aineiden sekä mikrobien määrää. Väistötilat tullaan sijoittamaan koulukeskuksen alueelle. Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun  uusia tietoja saadaan. Suojaavia toimenpiteitä tullaan tekemään, jotta haitta-aineiden määrä sisäilmassa saadaan mahdollisimman vähäiseksi.

Tiistai-illan keskustelutilaisuudessa 12.2.2019 teknisen lautakunnan, terveysvalvonnan ja kaupungin johdon kesken sovittiin, että lisätutkimuksia tehdään pikaisesti vielä kattavamman tiedon saamiseksi. Osa tutkimuksista pyritään tekemään viikolla 9, kun oppilaat ovat hiihtolomalla.

Oppilaita ja oppilaiden huoltajia tiedotetaan tilanteesta Wilma-viestillä. Oppilaille ja henkilökunnalle on järjestetty tiedotustilaisuus aamulla 12.2.2019. Huoltajille järjestetään aiheesta lisäksi vanhempainilta, kun jatkotoimenpiteet ovat varmistuneet.