Työvoima- ja osaamistarvekysely yrittäjille

Tämä tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kurikan kaupungin elinvoimaosaston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maakuntakorkeakoulun kanssa.

Kyselyn tarkoitus on selvittää kurikkalaisten yritysten osaamistarve- ja työvoimatilannetta. Tietoja käytetään osaavan työvoiman varmistamiseen ja saantiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa sekä paikallisen koulutuksen ja yritysyhteistyön kehittämisessä. Vastaaminen kestää 5-15 minuuttia.

Kiitos arvokkaista vastauksestanne!

Kyselyyn tästä linkistä


Kurikan kaupunki

Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko
juha.luukko@kurikka.fi puh. 044 550 2639

Korkeakouluasiamies
Tarja Sandvik
tarja.sandvik@seamk.fi puh. 040 6807180