Palveluntarjoajaksi yli 65-vuotiaiden tavoitteelliseen ja ohjattuun voimaharjoitteluun?

Ohjeet palveluntarjoajalle

Palvelusetelillä tuotetaan yli 65-vuotiaille Kurikan kaupungin asukkaille ohjattua ja tavoitteellista voimaharjoittelua. Mittareina ovat lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB), Toimiva-testistö ja Bergin tasapainotesti. Älykuntosalilaitteista saadaan systemaattista tietoa harjoittelun vaikutuksista.

Haku palveluntuottajaksi on auki koko hankkeen ajan. Palveluntarjoaja ilmoittautuu liikunnan palvelusetelijärjestelmään erillisellä lomakkeella.

Ilmoittautumisen jälkeen kaupungin tulee ottaa asia käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa ja päätös tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Kurikan kaupunki hyväksyy palveluntuottajat laatukriteeriensä mukaisesti palvelusetelijärjestelmän piiriin.

Kaupungin edustajalla on oikeus tarkastaa palveluntarjoajan tilat.

Palveluntarjoajan on toimitettava sääntökirjassa mainitut asiakirjat. Palveluntuottajan tulee itse toimittaa vaadittavat ilmoitukset soveltuville valvoville viranomaisille.

Palveluntuottaja ja palvelusetelin saaja tekevät palvelusopimuksen liikuntapalveluista hintatietoineen vähintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Palveluntuottajan on raportoitava kaupungille asiakkaan käyttämät palvelusetelitunnit, joiden mukaan kaupunki maksaa tuottajalle. Korvaus maksetaan käytön mukaan yhdelle tuottajalle puoli vuotta kerrallaan tai laskutus voidaan sopia tehtäväksi kuukausittain. Palvelusetelin arvo on 10 euroa.

Palveluntuottajalta vaadittavat asiakirjat:

  • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
  • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
  • omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä
  • toimintasuunnitelma
  • jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta
  • selvitys käytettävien liikuntatilojen ja –laitteiden esteettömyydestä

Lisätietoja:
Annukka Siltakorpi
vs. liikuntatoimen päällikkö
puh. 0400 273 960
annukka.siltakorpi@kurikka.fi