Kuulutus koskien OX2 Wind Finland Oy:n poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksia (13.7.2018)

OX2 Wind Finland Oy on jättänyt 13.7.2018 päivätyillä hakemuksilla seitsemän (7) poikkeamis- ja rakennuslupahakemusta tuulivoimaloiden rakentamiseksi Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle.
Poikkeamislupahakemuksissa haetaan muutosta Ponsivuoren tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan osaan, joka koskee tuulivoimalan kokonaiskorkeutta. Kokonaiskorkeutta haetaan nostettavaksi 215 metristä 230 metriin. Voimaloiden kokonaismäärän vähentäminen yhdeksästä (9) seitsemään (7) mahdollistaa rakennusluvan hakemisen tehokkaammille voimalatyypeille ylittämättä 30 MW kokonaisrajaa.

Poikkeamis- ja rakennuslupahakemukset suunnitelmineen ovat kokonaisuudessaan nähtävänä

Kurikan kaupungin ympäristötoimessa, osoitteessa Kärrytie 1, 61300 Kurikka sekä
sähköisesti osoitteessa http://www.kurikka.fi/?id=23050 .

Kirjallinen muistutus hakemuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista, jos sellainen halutaan antaa, tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 30.8.2018 kello 15:00 mennessä osoitteeseen

Kurikan kaupunki, toimistoarkkitehti
PL 500, 61301 Kurikka

Kurikassa 9.8.2018
Ympäristötoimi