Uusi esteetön kalastus- ja kävelysilta avautuu Kurikan Urheilupuiston läheisyyteen

Uusi esteetön kalastus- ja kävelysilta avautuu Kurikan Urheilupuiston läheisyyteen

Urheilupuiston ja hautausmaan viheralueiden välille on valmistunut uusi kalastus- ja kävelysilta. Uuden sillan avulla reitillä liikkujien ei tarvitse ylittää vilkasliikenteistä kirkkosiltaa vaan voivat alittaa sen turvallisesti. Reitin varrella siistitään myös ranta-alueita, jonka avulla alueelle saadaan lisää turvallisia ongintapaikkoja.

Uuden kävelysillan ja kalastuslaiturin osalta aktiivisena toimijana on ollut Kurikan Kalastusseura ry, joka on saanut rahoituksen ELY-keskuksen kalastushoitomaksujen määrärahasta. Sillan kustannukset olivat noin 25 000€.

Kurikan kaupunki on sitoutunut perustamaan Kyrönjoen jokirannalle 650m pituisen kävelyreitin. Alustava kokonaiskustannusarvio on noin 60.000 euroa. Reitistö toteutetaan vaiheittain resurssien ja kumppanuuksien puitteissa.

"Kehittämisen tavoitteena on jokirannan maisemallinen ja toiminnallinen viihtyvyys osana keskustan kaupunkikuvaa. Juuri rakennetun sillan suunnittelussa on otettu huomioon myös helppo saavutettavuus ja yhdistyminen olemassa oleviin virkistysalueisiin." Kertoo kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa. "Toivomme, että ihmiset lähtevät tutustumaan ja liikkumaan upeaan Kyrönjoen perinnemaisemaan."

"Toivoisimme lisää erityisesti nuoria kalastusharrastuksen pariin. Olemme pystyttäneet aiemmin kalastuslaiturin Urheilupuiston läheisyyteen ja se inspiroi meitä myös tämän sillan suunnittelussa ja toteutuksessa," kertoo varapuheenjohtaja Reino Haanpää Kurikan Kalastusseurasta. "Sillan suunnittelussa on otettu tarkasti huomioon turvallisuustekijät."