Kuulutus koskien OX2 Wind Finland Oy:n poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksia

Uuden ilmoitukset teksti