Asemakaavamuutos ja -laajennus kaupunginosa 8 Kurikankylä, korttelit 48, 49 ja 51 sekä katu- ja virkistysalue

Uuden ilmoitukset teksti