Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelu: Kysely lasten ja perheiden palveluista ja niiden kehittämisestä verkossa

Kysely lasten ja perheiden palveluista ja niiden kehittämisestä verkossa

Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa toivotaan mielipiteitä ja kommentteja lasten ja perheiden palveluista sekä niiden kehittämisestä.

Linkki kyselyyn: Lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 

Taustatietoa: Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. 18 maakunnassa on käynnistynyt vuosien 2017–2018 ajalle LAPE-hanke. Kyseessä on historiallisen laaja lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu muutosohjelma, jossa luodaan ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja yhteen sovitettuja palveluita, parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pidetään kustannusten kasvua kurissa. Kehittämistyössä huomioidaan osallisuus ja digitaalisten palvelujen tuomat mahdollisuudet.