Suupohjan kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta

Kurikan tekniset palvelut viestittävät:

Parhaillaan on menossa Suupohjan kuntien (Kurikka, Kauhajoki, Isojoki, Teuva, Karijoki) liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta, jonka käynnistäjänä ja tilaajana on Ely-keskus. Kurikka on mukana Jalasjärven alueen osalta kokonaan ja Kurikka / Jurva maanteiden osalta. Kurikka on laatinut oman liikenneturvallisuussuunnitelman 2015 katuverkon ja koulujenlähistöjen osalta.

Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana. Asukas-, koululais- ja rehtorikyselyt on järjestetty keväällä 2017, ja koululais- ja rehtorikyselyä jatkettiin vielä syksyllä 2017. Liikenneturvallisuussuunnitelmaa ohjaavat kuntien yhteinen ohjausryhmä ja kuntien omat liikenneturvallisuustyöryhmät.