Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Heidi Nyrhinen on jättänyt Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristölupahakemuksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Hakemus koskee eläinsuojan laajentamista. Toiminta sijaitsee Kurikan kaupungissa Hirvijärven kylässä kiinteistöllä Keski-Kohtamäki 164-401-0006-0049.

Nykyinen ympäristölupa sallii tilalla pidettävän 60 emakkoa, 154 lihasikaa, 92 emolehmää, 26 hiehoa, 27 lihanautaa ja 30 kpl nuorta karjaa (< 6kk) sekä 6 hevosta. Ympäristöluvan laajennushakemus koskee nykyisen ympäristöluvan eläinmäärien laajentamista eläinsuojassa niin, että eläinmäärä vastaa eläinsuojien todellista määrää. Luvan laajentamisen yhteydessä laajennetaan nautapihattoa. Laajennuksen jälkeen tilalla tulee olemaan yhteensä 250 lihasikaa, 72 siitossikaa/ensikkoa, karjuja 2, 25 emakkoa porsaineen, 86 joutilasta, 246 vieroitettua porsasta, 95 emolehmää, 2 sonnia (> 2 v), 23 hiehoa 12-24 kk, 28 sonnia 12-24 kk, 95 vasikkaa < 6 kk sekä 6 hevosta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.9 - 10.10.2017 -välisen ajan Kurikan kaupungin Jalasjärven toimipisteen neuvonnassa (Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi).  

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka) osoitettuna 10.10.2017 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.9 - 10.10.2017 välisen ajan Kurikan kaupungintalon (Kärrytie 1, 61300 Kurikka), Jalasjärven palvelupisteen (Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi) ja Jurvan palvelupisteen (Kauppatie 3 E, 66300 Jurva) ilmoitustauluilla sekä Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi).

 

Kurikassa 8.9.2017

                                         

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta