Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 29.9.2017 klo 12 mennessä

erityislastentarhanopettajan toimi 1.11.2017 alkaen toistaiseksi varhaiskasvatuksessa

Työpisteet vaihtelevat Kurikan kaupungin alueella ja tehtävä on ns. kiertävä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto.

Tehtävässä on koeaika 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedok-sisaannista. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot kirjaamoon. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään sivistysjohtajalle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hake-muksia ei palauteta.

Lisätietoja: Vt.varhaiskasvatuspäällikkö Outi Koskenvalta, puh. 044 765 0199.


Kurikassa 7.9.2017            Sivistysjohtaja