Liikenneviraston päätös

Liikennevirasto on 14.6.2017 hyväksynyt päätöksellään LIVI/4140/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Maantien 6900 kevyen liikenteen alikulku Kiven alueella, Kurikka.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 7.8.-6.9.2017 Kurikan kaupungin kirjaamossa, Kärrytie 1, Kurikka (Maantielaki 103 §).

Kurikassa 2.8.2017
Kurikan kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskuksesta Veijo Rajamäki, puh. 029 502 7750. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 029 502 7722/Sirpa Inkiläinen tai osoitteella: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus/Inkiläinen Sirpa, PL 262, 65101 Vaasa. www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa.