Vaasan hallinto-oikeuden päätös/valitus ympäristölupa-asiassa, Näätänevan turvetuotanto, Kurikka/Vapo Oy

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.7.2017
Päätösnumero 17/0284/1
Dnrot 01439/15/5115

 

Asia        
Valitus ympäristölupa-asiassa, Näätänevan turvetuotanto, Kurikka
        
Muutoksenhakija ja luvan hakija
Vapo Oy, Jyväskylä

Päätös, johon on haettu muutosta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 10.9.2015 Nro 149/2015/1

Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Vapo Oy on vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa 7. lupamääräyksen toisen kappaleen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksen 7 kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla)

7. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa
ylittää asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7-22 eikä 50 dB (LAeq) klo 22-7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB klo 7-22 eikä 40 dB /LAeq) klo 22-7.

Tuotantoalueen sillä osalla, joka sijaitsee alle 500 m päässä asuinrakennuksista tai loma-asunnoista, ei saa tehdä melua aiheuttavia kunnostus- tai tuotantotoimia klo 22-7.
        
Päätös on kokonaisuudessaan nähtävänä Kurikan kaupungin kirjaamossa(osoite: Kärrytie 1, 61300 Kurikka), Jalasjärven palvelupisteellä (osoite:
Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi) sekä Jurvan palvelupisteellä (osoite: Kauppatie 3 E, 66300 Jurva) ajalla 7.7.2017 – 5.8.2017.
      
Kaupunginviraston ollessa suljettuna 10.7.-30.7.2017 päätös on nähtävillä Kurikan kirjastossa (osoite: Seurapuistikko 2, 61300 Kurikka), Jalasjärven kirjastossa (osoite: Keskustie 24, 61600 Jalasjärvi), Jurvan kirjastossa (osoite: Koulutie 3, 66300 Jurva).
        

Kurikka 7.7.2017

Kurikan kaupunki

Ilmoitustaulunhoitaja