Valitus ympäristölupa-asiassa, Iso-Korvanevan ja Korvajärvennevan turvetuotanto, Kurikka/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 5.7.2017
Päätösnumero 17/0281/1
Dnrot 01422/15/5115, 01425/15/5115

Asia        
Valitus ympäristölupa-asiassa, Iso-Korvanevan ja Korvajärvennevan turvetuotanto, Kurikka
        
Muutoksenhakijat     
1) Vapo Oy, Jyväskylä
 2) Pertti Niemelä, Tuula Niemelä, Esa Huhtanen, Jarno Juupaluoma, Juha-Pekka Järvilehto, Timo Järvilehto, Ari-Pekka Kujala, Juha Laakso,Sari Leppälä, Eero Leppälä, Jussi Leppälä, Raimo Palssi, Anna-Mari Murdvee, Tapani Pitkämäki ja Asko Saksa yhdessä
        
Luvan hakija        
Vapo Oy, Jyväskylä
        
Päätös, johon on haettu muutosta
        
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 14.8.2015 Nro 135/2015/1

(Nähtävillä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 5.7.2017)

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

1. Vapo Oy on ensisijaisesti vaatinut, että lupamääräyksen 3 kappaleet 3-6 muutetaan ja yhdistetään kahdeksi kappaleeksi (vaatimukset Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksessä)
2. Pertti Niemelä asiakumppaneineen esittämät vaatimukset nähtävänä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä).

Hallinto-oikeuden käsittelyratkaisu

1. Pertti Niemelän ja hänen asiakumppaniensa valitus jätetään tutkimatta Timo Järvilehdon, Anna-Mari Murdveen, Sirkka Laakson, Marja-Leena
Palssin ja Minna Pitkämäen osalta.
2. Pertti Niemelän ja hänen asiakumppaniensa vastineessa esitetyt vaatimukset jätetään tutkimatta.

Pääasiaratkaisu    
1. Vapo Oy:n valitus
Hallinto-oikeus Vapo Oy:n vaatimuksen osaksi hyväksyen muuttaa lupamääräyksen 3 kolmatta ja viidettä kappaletta sekä lupamääräystä 4
(lupamääräykset Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 5.7.2017),
2. Pertti Niemelän ja hänen asiakumppaneidensa valitus
Hallinto-oikeus Pertti Niemelän ja hänen asiakumppaneidensa valituksen osaksi hyväksyen lisää lupamääräyksiin uuden lupamääräyksen 18 ja
muuttaa otsikon Korvaukset alla olevaa tekstiä.
(Lupamääräys 18 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 5.7.2017).
        

Päätös on kokonaisuudessaan nähtävänä Kurikan kaupungin kirjaamossa (osoite: Kärrytie 1, 61300 Kurikka), Jalasjärven palvelupisteellä (osoite:
Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi) sekä Jurvan palvelupisteellä (osoite: Kauppatie 3 E, 66300 Jurva) ajalla 6.7.2017 – 4.8.2017.
      
Kaupunginviraston ollessa suljettuna 10.7.-30.7.2017 päätös on nähtävillä Kurikan kirjastossa (osoite: Seurapuistikko 2, 61300 Kurikka), Jalasjärven kirjastossa (osoite: Keskustie 24, 61600 Jalasjärvi), Jurvan kirjastossa (osoite: Koulutie 3, 66300 Jurva).
        

Kurikka 6.7.2017

Kurikan kaupunki

Ilmoitustaulunhoitaja