Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 28.6.2017 klo 12 mennessä

erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 7.8.2017-21.12.2018

Tehtävä sisältää Luovan koulun erityisopetuksen luokilla 1-6 sekä resurssiopettajan tunnit Luovan ja Koiviston kouluissa. Opetus voi olla samanaikaisopetusta tai myös sijaisena toimimista. Sijaisuuksia voi olla satunnaisesti myös muissa Kurikan kouluissa.

Edellytämme erityisopettajan kelpoisuutta. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat otetaan huomioon. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua vaalipäätöksen tiedoksisaannista.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja keskeiset työtodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot kirjaamoon. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään kasvatus- ja opetuspäällikölle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetuspäällikkö Anne-Mari Packalén-Reinikainen, puh.
044 550 2697 tai koulunjohtaja Marjo Kaartinen, puh. 044 550 2274.

Kurikassa 14.6.2017            Kasvatus- ja opetuspäällikkö