Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 2.6.2017 klo 12 mennessä

perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.-31.12.2017. Opetustuntimäärä n. 24 tuntia viikossa.

Tehtävänä on toimia 1-6 –luokkien ns. resurssiopettajana Jurvan yhtenäiskoulussa, Kankaan koulussa ja Miedon koulussa. Edellytämme erityisopettajan tai luokanopettajan kelpoisuutta. Luokanopettajalle katsotaan eduksi erityispedagoginen osaaminen, kokemus samanaikaisopettajuudesta ja joustavista opetusjärjestelyistä sekä esi- ja alkuopetuksen opinnot ja kokemus. Arvostamme myös  hyviä yhteistyötaitoja ja toimintaa kehittävää työotetta.

Tehtävässä on kahden (2) kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää lain edellyttämä (504/2002) rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua vaalipäätöksen tiedoksisaannista. Työtä haetaan ensi-sijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot kirjaamoon. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään kasvatus- ja opetuspäällikölle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja: Rehtori Sami Kiukkonen, puh. 044 550 2901.

Kurikassa 19.5.2017            Kasvatus- ja opetuspäällikkö