Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 2.6.2017 klo 12 mennessä

va. luokanopettajan virka ajalle 1.8.2017-31.7.2018

sijoituspaikkana  Koiviston koulu,  yhdysluokka 3-4. Tuntimäärä n. 26 t/vko. Edellytämme luokan-opettajan kelpoisuutta. Tehtävään sisältyy koulun musiikin opetus.

Virassa on koeaika 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä  lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedoksisaan-nista.  Virkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoi-suuden osoittavat todistukset skannattuna tai toimittaa niistä jäljennökset kirjaamoon. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään sivistysjohtajalle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja: Koulunjohtaja Susanna Keskinen, puh. 044 550 2268.

Kurikassa 19.5.2017            Sivistysjohtaja