Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 31.5.2017 klo 12 mennessä

perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä (n. 23 vkt) ajalle 1.8.2017-31.7.2018  

Opetettavina aineina englanti ja ruotsi. Sijoituspaikkana  Kurikan yhteiskoulu,  luokat 7-9. Puolet opetuksesta Luovan koulussa, luokat 1-6. Edellytämme aineenopettajan kelpoisuutta. Mikäli valitulla ei ole pedagogista pätevyyttä, tehtävä täytetään ajalle 7.8.2017-3.6.2018.

Tehtävässä on koeaika 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedok-sisaannista. Paikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset skannattuna tai toimittaa niistä jäljennökset kirjaamoon. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään sivistysjohtajalle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka.

Lisätietoja: Rehtori Jari Ketola,  puh. 046 851 1992 ja koulunjohtaja Marjo Kaartinen, puh. 044 550 2274.

Kurikassa 17.5.2017            Sivistysjohtaja