Yrittäjien elinvoimatutkimus 20.4.-5.5.

Kurikan kaupunki toteuttaa yrittäjien elinvoimatutkimuksen

Kurikan elinvoima rakentuu yrittäjien työn ja menestyksen myötä ja kaupungilla on tahtoa huomioida yrittäjien mielipiteet. Toteutettavan kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää yrittäjien näkemyksiä kaupungin heille tarjoamista palveluista, yritysten ja yrittäjien tarpeista sekä kaupungin vetovoimatekijöistä asuinpaikkana ja yrityksen sijaintipaikkana. Nyt kaikilla kurikkalaisilla yrittäjillä on erinomainen tilaisuus osallistua omalla panoksellaan paikallisen elinvoiman rakentamiseen ja vastata kyselyyn.

- Yrittäjien näkemysten huomioiminen on täsmällisempää, kun saamme heiltä niistä tiedon, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko.

Kuntien ja yrittäjien väliseen keskusteluun on noussut tai ainakin on nousemassa elinvoimapolitiikka, jota pidetään perinteistä elinkeinopolitiikkaa laajempana käsitteenä sisältäen kunnan ja yrittäjien lisäksi myös asukkaiden näkökulman kunnan palveluihin ja kehittämiseen. Varsinkin pienissä yrityksissä paikallisella toimintaympäristöllä on keskeinen merkitys yrittäjien ja yritysten arkeen, kehittämiseen ja menestymiseen. Mikään tunnettu valtakunnallinen tai alueellinen tutkimus ei tällä hetkellä keskity tuottamaan paikallisesti tietoa paikkakunnan yrittäjien tilanteesta, näkymistä ja palvelutarpeista. Kuitenkin kunnat tarvitsevat kipeästi tätä tietoa voidakseen suunnata omaa toimintaa ja resursseja paikkakunnan omia yrittäjiä hyödyntävällä tavalla.

Tutkimus on suunniteltu Kurikan kaupungin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun yhteistyönä. Yritysasiamies Anne Koskela odottaa jo innolla tuloksia.

- Me Kurikassa haluamme kuulla jokaista yrittäjää ja ottaa heidän esittämänsä ajatukset ja tarpeet huomioon, kun rakennamme tulevaisuuden Kurikkaa, Anne sanoo.

Yrittäjä voivat vastata kyselyyn jo nyt ja vastausaikaa on 5.5.2017 saakka. Tutkimus suoritetaan luottamuksellisesti. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinatutkimuspalvelut.

Tästä vastaamaan >>