Kysymykset / vastaukset: ostoliikenteen hoitamisesta joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla

KYSYMYS 1: Onko auton siirrot reitillä laskutettavia esim. purkupaikalta seuraavan oppilaan pysäkille jos auto esim. jää tyhjäksi?

VASTAUS: Saa laskuttaa, silloin kun siirtyy reitiltä toiselle suoraan.

KYSYMYS 2: Voiko tarjoaja laskuttaa aina vähintään 80% kohteelle annetut kilometrit tai koko kilometrimäärän?

VASTAUS: Tarjouspyynnössä ilmoitettujen alustavien kilometrimäärien vaihteluvälin tarkastelujakso on yksi viikko.

Ennalta ilmoitettuja poikkeuksellisia ajopäiviä ei kuitenkaan huomioida vähimmäiskilometrejä laskettaessa.  Ostaja pyrkii siihen, että tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäiskilometrit tulevat täyttymään.

Jos kävisi niin, että viikottainen kilometrimäärä ei täyty, käytetään juuri tuota 20% sääntöä.

KYSYMYS 3: Koskeeko tämä myös takseja: " Autossa on oltava lipunmyyntilaitteisto, joka mahdollistaa kaupungin käyttämien lipputuotteiden (myös Matkahuollon kortit), sekä pankkikorttien käytön, jos kohdekuvauksessa on ilmoitettu." Eli pitääkö takseissakin toimia myös matkahuollon kortti?

VASTAUS: Kaikissa kohteissa tarvitaan lipunmyyntilaite, lukuun ottamatta enintään 6-paikkaisia takseja.

KYSYMYS 4: Oppaanmäki - Myllykylä kohdassa kilometrejä on 200km. Onko siihen sisällytetty myös esikoululaiset kuten ennenkin vai päätetäänkö se asia erikseen myöhemmin tapauskohtaisesti…?

VASTAUS: Kyllä kilometreihin sisältyvät myös esikoululaiset

KYSYMYS 5: Mitenkäs tämä menee käytännössä: "Ostaja voi tehdä muutoksia tarjouspyynnön kohteisiin aikataulujen ja reittien suhteen, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Nämä muutokset voivat enimmillään olla 20 % kohteen alustavasta kokonaiskilometrimäärästä."
Eli liittyykö tuo tuohon arvioituun kilometrisuoritteeseen esim. 200km päivä ja siitä voidaan vähentää -20% vai mitenkä se menee ?

VASTAUS: Kts kysymyksen 2 vastaus.

KYSYMYS 6: Matkoista autojen asemapaikoilta linjojen aloitus- ja lopetuspisteisiin ei makseta korvausta? Eli meneekö se niin, että kun aloitan ajon asemapaikalta oppaanmäentieltä ja ajan myllykylään ensimmäisen oppilaan luo niin siitä ei vielä makseta korvausta? Ja entä jos kuljetan oppilaan esim. paulaharjun koululle maksua vastaan ja sen jälkeen ajan tyhjänä myllykylään niin onko sekin siirtymä "ilmaista ajoa"?

VASTAUS: Asemapaikalta ensimmäisen oppilaan luo ei makseta. Paulaharjulta siirtymä Myllykylään maksetaan mikäli siirtyy suoraan reitiltä reitille.

KYSYMYS 7: "Emissioluokitus täytetään vain yli 10 t M3 luokan ajoneuvojen kohdalla." Eli tarkoittaa sitä, että taksin Euro luokaa ei tarvitse merkitä tarjoukseen?

VASTAUS: Ei tarvitse merkitä.

KYSYMYS 8:Jos yhteenliittymä tarjoaa niin kaikilta oma hankinta asiakirja ( ESPD ) vai kuinka? Jos lisäksi tekee henkilökohtaisen oman tarjouksen voiko tehdä näin?

VASTAUS:  Kyllä, kaikilta oma ESPD-lomake. Voi tehdä myös oman henkilökohtaisen tarjouksen.

KYSYMYS 9: Onko kohdenumerosta Tarjouspyyntöasiakirja 1 B / Kurikka-Jurva, kohde 1, Jurvan alueen kuljetukset, jotain tarkentavaa luetteloa kohteeseen sisältyvistä kuljetuksista?

VASTAUS: Oppilasluetteloita ei tietosuojasyistä anneta tarjouspyyntövaiheessa.

KYSYMYS 10: voiko antaa hinnan €/päivä  e/kilometri sijaan jos sen hyvin perustelee? tai sekä että ...

VASTAUS: Ei voi, tiedot annettava niin kuin tarjouspyynnössä on sanottu.

KYSYMYS 11: Kysyisin jos tarjoan ajot uudella autolla minkä verran hinta voi olla korkeampi verrattuna 2008 malliseen autoon?? toi lasku kaava ei oikein auennut  ja missä vaiheessa pyydetään loppujareittejä esim. nää erityiskyydit kurikkaan ,uimakoulu.ym jos sattuu voittamaan reitin 8 voiko olla 1 autolla mukana muissa tarjouksissa ja tehdä sopimuksen vaan siitä millä varmasti elää??

VASTAUS: Tässä esimerkki laskukaavalla laskemisesta:

YRITYS     HINTA/KM    HINTAPISTE        
Yritys A      1                        95
Yritys B      1,20                   79,16        1x95/1,20
Yritys C     1,50                   63,33        1x95/1,50

LAATU        LAATUPISTE
Yritys A        
Auto VM 2008    1        95+1=96
Auto VM 2017     5        95+5=100
Yritys B
Auto VM 2008    1        79,16+1=80,16
Auto VM 2017     5        79,16+5=84,16
Yritys C
Auto VM 2008    1        63,33+1=64,33
Auto VM 2017     5        63,33+5=68,33

Tilausajot/erillisreitit kilpailutetaan vielä erikseen tänä keväänä.

Tarjous on aina sitova. Jos tarjoaa vain yhdellä autolla ja voittaa useamman kohteen ostaja päättää mikä kohde tarjoajalle tulee ajettavaksi.