Kurikan kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.5.2017 alkaen tiedottajaa

Kurikka on noin 22 000 asukkaan kaupunki Etelä-Pohjanmaalla, josta löytyvät kaikki välttämättömät palvelut arkeen –ja vielä vähän enemmän. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet takaavat aktiivisen toimintaympäristön ja vahva yrittäjäperinne ylläpitää elinkeinoelämää. Katso lisää elinvoimaisesta Kurikasta www.kurikka.fi.


Tiedottajan keskeisiä tehtäviä ovat:
-    viestinnän suunnittelu ja kehittäminen ja viestintäsuunnitelman laatiminen kaupunkistrategian toteuttamisen tukena
-    mediayhteistyön kehittäminen ja toteuttaminen
-     viestintäalan kehityksen seuranta ja uusien viestintätapojen tuominen hallitusti organisaation käyttöön.
-     sosiaalisen mediaviestinnän kehittäminen ja toteuttaminen
-     viestinnällisen asiantuntija-avun antaminen organisaation eri alojen ammattilaisille
-     tiedotusvastaavien verkoston luominen.

Tehtävään valittavalta vaaditaan soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä hyvät viestinnälliset taidot ja media-alan osaaminen
Arvostamme lisäksi:
- aikaisempaa kokemusta  
- oma-aloitteellisuutta
- joustavuutta, yhteistyökykyä ja kehitysmyönteisyyttä
- suomen kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa

Tiedottajan tehtävät sijoittuvat organisaatiossa hallinto- ja talousosastolle.
Tiedottajan lähiesimiehenä toimii kaupunginjohtaja.  

Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
 
Tehtävää haetaan 31.3.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta,  www. kuntarekry.fi. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo toimitetaan os. Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.
 
Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedustelut: kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa puh. 044-0209000.

Kurikassa 14.3.2017
Kaupunginhallitus