Kuulutus, asemakaavaehdotus koskien Paulaharjunpuiston VU -aluetta

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 65 §:n ja MRA 27 § mukaisessa tarkoituksessa asetetaan asemakaavaehdotusasiakirjat nähtäville 16.3 - 21.4.2017 väliselle ajalle.

Asemakaavan muutos koskee Nummen kaupunginosassa Paulaharjunpuiston virkistys- ja urheilualuetta. Kaava-alue sijaitsee Kurikan Jäähallin välittömässä läheisyydessä. Suunnittelun tavoitteena on luoda ja päivittää urheilu- ja virkistysalueen kaavalliset edellytykset järjestää ja rakentaa rakenteellista liikuntapaikkaympäristöä.

Asemakaavamateriaaliin voi tutustua Kurikan kaupungin teknisellä osastolla Kärrytie 1, Kurikka tai sähköisesti Kurikan kaupungin kotisivuilla kohdassa » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat » Asemakaavamuutos 03 NUMMI, Paulaharjunpuisto”.

Asemakaavaehdotuksesta osalliset voivat jättää mahdollisen muistutuksen. Vapaamuotoiset palautteet toimitetaan kirjallisesti nähtävilläoloaikana Kurikan kaupungintalon kirjaamoon osoitteeseen Kärrytie 1, 61300 Kurikka tai postitse Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka tai sähköisesti kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Seppo Kangas, 050 595 0562, seppo.kangas@kurikka.fi tai toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi, 044 550 2667, jukka.peltoniemi@kurikka.fi.

Kurikassa 16.3.2017

Ympäristölautakunta