Kuntavaalien 2017 ehdokashakemusten jättäminen

Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Vaaleissa valitaan Kurikan kaupunginvaltuustoon 43 jäsentä ja valtuuston varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017−31.5.2021.

Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta on jätettävä Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00. Vaaliasiakirjoja vastaanottavat Kurikan kaupungintalolla osoitteessa Kärrytie 1 keskusvaalilautakunnan sihteeri Aila Pienimäki ja toimistosihteeri Paula Hietikko.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 64.

Vaaliasiamies voi oikaista ja täydentää ehdokashakemusta ja siihen liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Oikaisut tulee jättää Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00. Oikaisu- ja täydennysasiakirjoja ottavat vastaan kaupungintalolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Aila Pienimäki ja toimistosihteeri Paula Hietikko.

Jos puolueen tai valitsijayhdistyksen ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, vaaliasiamiehen on jätettävä ehdokashakemuksen peruutus keskusvaalilautakunnalle viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen klo 12.00. Peruutusilmoituksia ottavat vastaan kaupungintalolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Aila Pienimäki ja toimistosihteeri Paula Hietikko.

Kurikassa 7.2.2017

Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta