Kuntavaalit 2017

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.−4.4.2017.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:
-    Kurikan kaupungin pääkirjasto, Seurapuistikko 2
-    Jurvan kirjasto, Koulutie 3
-    Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24
    
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:
-    ke 29.3.−pe 31.3.2017 kello 9–18
-    la 1.4.−su 2.4.2017 kello 10–16
-    ma 3.4.−ti 4.4.2017 kello 9–20

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

-    Kurikan terveyskeskus
-    Jalasjärven terveysasema
-    Jurvan terveysasema
-    Palvelukeskus Kustaankivi
-    Pienkodit Toimela ja Justiina
-    Asumisyksikkö Kustaankivi
-    Reininkulman pienkoti
-    Hoivakoti Pihlaja
-    Iloniemen Palvelukoti
-    Attendo Kruunankulman hoivakoti
-    Laurinrinteen vanhustentalo
-    Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
-    Hirvinummen palvelukoti
-    Esperi Hoivakoti Hopiatuuli
-    Enckelinpuiston palvelukeskus
-    Palvelukoti Tepon Tupa
-    Sirkan Tupa
-    Hoivakoti Kultala
-    Kotiportti

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
  
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
    
Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana 29.3.−4.4.2017

Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Kärrytie 1, 61300 Kurikka. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555.
    
Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:
-    äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
-    voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
-    äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä
    
Kirjallinen ilmoitus tehdään tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungintalon yhteispalvelupisteestä (Kärrytie 1), Jurvan palvelupisteestä (Kauppatie 3 E) ja Jalasjärven palvelupisteestä (Kirkkotie 4) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestyslomake
    
Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse.

Vaalipäivän äänestys:
Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 9.4.2017:
    1.    Koivisto    Koiviston koulu, Ruotumiehentie 6
    2.    Nummi    Paulaharjun koulu, Koulupolku 3
    3.    Kirkko    Yhteiskoulu B, Keskuspuistikko 28
    4.    Luopa    Luovan koulu, Oppaanmäentie 89
    5.    Mieto    Miedon koulu, Hakunintie 42
    6.    Kangas    Kankaan koulu, Kiskontie 20
    7.    Kirkonkylä    Jurvan kirjasto, Koulutie 3
    8.    Niemenkylä    Niemenkylän nuorisoseura, Rintapääntie 12
    9.    Järvenpää    Järvenpään nuorisoseura, Järvenpääntie 135
    10.    Jalasjärvi    Yläaste, Kauppilantie 3
    11.    Hirvijärvi    Hirvijärven koulu, Koulukuja 2
    12.    Keskikylä    Keskikylän koulu, Tampereentie 671
    13.    Jokipii    Metsolan koulu, Jokipiintie 1
    14.    Luopajärvi    Seurakunnan kerhotila, Luopajärventie 688
    15.    Koskue    Koskuen koulu, Tampereentie 1566 A-B
    16.    Kirkonseutu    Nuorisotalo Wilhola, Knuuttilantie 6

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikoilla sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä.

Lisää tietoja vaaleista löytyy sivustolta: www.vaalit.fi.

Kurikka 7.2.2017

Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta