Päätös Koirainnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka ja Ilmajoki, Vapo Oy

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 8.2.2017 antanut päätöksen nro 9/2017/1

Hakija
Vapo Oy

Asia ja sijainti
Koirainnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka ja Ilmajoki

Päätös on nähtävillä valitusajan 8.2. – 10.3.2017 Kurikan kaupungintalolla (Kärrytie 1) sekä Ilmajoen kunnanvirastossa (Ilkantie 18) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa. Päätös on lisäksi luettavissa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 10.3.2017.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Kurikan kaupungin ja Ilmajoen kunnan virallisilla ilmoitustauluilla.

Tiedoksianto järjestäytymättömän osakaskunnan osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 145-874-1-1 (Lehtojen yhteismetsä), 164-411-878-9 (Polttoturvepalsta), 164-411-878-12 (Hiekanottopalsta), 164-876-1-0 (Yhteiset vesi-alueet), 301-876-2-1 (Yhteinen vesialue), 164-404-876-2 (Vesialue) ja 301-407-876-1 (Vesialue).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala, puh. 0295 018 791  

Ympäristöylitarkastaja Sari Kantonen, puh. 0295 018 754
sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi