Ilmoitus yksityisen päivähoitotoiminnan harjoittamisesta

Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta tekemään ilmoituksen sivistyslautakunnalle (varhaiskasvatuslaki § 28). Samoin on ilmoitettava lapsiryhmässä tapahtuvista lapsikohtaisista muutoksista. Ilmoitukset voi tehdä puhelimitse varhaiskasvatuspäällikölle, p. 050 595 0560 tai kirjallisesti os. Kurikan kaupungin sivistyslautakunta, PL 500, 61301 Kurikka. Niistä tulee käydä ilmi yksityisen päivähoitotoiminnan harjoittajan nimi ja osoite, hoidettavan lapsen nimi, syntymäaika ja hoidon aloituspäivämäärä.