Tulosta Sivukartta Yhteystiedot


Kurikka » Kuntalaisen Kurikka » Vapaa-aikatoimi » Avustukset

Avustukset

Kurikan kaupungin hallintosäännön mukaan vapaa-aikatoimen avustusten jaosta päättää vapaa-aikalautakunta

Myönnettäviä avustuksia ovat:

o    Liikuntatoimen yleisavustus myönnetään pääasiallisesti liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille
o    Kohde- ja harkinnanvaraiset avustukset


Jakoperusteita noudatetaan avustuksia jaettaessa. Avustusten maksamisessa noudatetaan kunnan taloussääntöä

PERUSAVUSTUS URHEILUSEUROILLE

Kuka voi hakea ?

Perusavustusta voi hakea rekisteröity kurikkalainen urheiluseura tai muu rekisteröity kurikkalainen yhdistys sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta.

Milloin haetaan ?

Perusavustus ilmoitetaan haettavaksi vuosittain helmikuussa kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika on keväisin.

Miten haetaan ?
Perusavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toiminta- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ko. vuodelle. Mikäli kunnassa ei ole aikaisemmin urheiluseuran voimassa olevaa yhdistysrekisteriotetta, ja seuran sääntöjä, tulee ne toimittaa perusavustuksen hakulomakkeen liitteenä. Toimintakertomuksen lisäksi tulee seuran täyttää lomaketiedot edellisen vuoden toiminnasta.
 
Powered by WebUpdate