Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019, ulkomailla 3.-6.4.2019 ja suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 27.3.2019.


Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:

 • Kurikan kaupungin pääkirjasto, Seurapuistikko 2
 • Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 • Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24


Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

 • ke 3.4.-pe 5.4.2019 kello 9-18
 • la 6.4. ja su 7.4.2019 kello 10-16
 • ma 8.4.-ti 9.4.2019 kello 9-20


Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

 • Kurikan terveyskeskus, Jalasjärven terveysasema ja Jurvan terveysasema
 • Palvelukeskus Kustaankivi, Pienkodit Toimela ja Justiina ja Asumisyksikkö Kustaankivi
 • Reininkulman pienkoti ja Hoivakoti Pihlaja
 • Iloniemen Palvelukoti
 • Laurinrinteen vanhustentalo ja Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
 • Attendo Kruunankulman hoivakoti, Esperi Hoivakoti Hopiatuuli ja Enckelinpuiston palvelukeskus
 • Palvelukoti Tepon Tupa, Sirkan Tupa ja Kotiportti
 • Hirvinummen palvelukoti


Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Veistokouluntie 2, 66300 Jurva. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555.

Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

 • äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
 • voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
 • äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä

Kirjallinen ilmoitus tehdään tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungintalon info-pisteeltä (Seurapuistikko 2), Jurvan palvelupisteeltä (Kauppatie 3 E), Kurikan kirjaamosta (Veistokouluntie 2) ja Jalasjärven palvelupisteeltä (Kirkkotie 4) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse.


Vaalipäivän 14.4.2019 äänestys:


Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 14.4.2019:

1. Koivisto, Koiviston koulu, Ruotumiehentie 6
2. Nummi, Paulaharjun koulu, Koulupolku 3
3. Kirkko, Yhteiskoulu B, Keskuspuistikko 28
4. Luopa, Luovan koulu, Oppaanmäentie 89
5. Mieto, Miedon koulu, Hakunintie 42
6. Kangas, Kankaan koulu, Kiskontie 20
7. Kirkonkylä, Jurvan kirjasto, Koulutie 3
8. Niemenkylä, Niemenkylän nuorisoseura, Rintapääntie 12
9. Järvenpää, Järvenpään nuorisoseura, Järvenpääntie 135
10. Jalasjärvi, Yläaste, Kauppilantie 3
11. Hirvijärvi, Hirvijärven koulu, Koulukuja 2
12. Keskikylä, Keskikylän koulu, Tampereentie 671
13. Jokipii, Metsolan koulu, Jokipiintie 1
14. Luopajärvi, Luopajärven päiväkoti, Sahatie 201
15. Koskue, Koskuen koulu, Tampereentie 1566 A-B
16. Kirkonseutu, Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24


Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

 


Kurikka 29.1.2019

Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta

Lisätietoja tarvittaessa: www.vaalit.fi