Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019, ulkomailla 15.-18.5.2019 ja suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 8.5.2019.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:
- Kurikan kaupungin pääkirjasto, Seurapuistikko 2
- Jurvan kirjasto, Koulutie 3
- Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:
- ke 15.5.-pe 17.5.2019 kello 9-18
- la 18.5. ja su 19.5.2019 kello 10-16
- ma 20.5.-ti 21.5.2019 kello 9-20

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

- Kurikan terveyskeskus, Jalasjärven terveysasema ja Jurvan terveysasema
- Palvelukeskus Kustaankivi, Pienkodit Toimela ja Justiina ja Asumisyksikkö Kustaankivi
- Reininkulman pienkoti ja Hoivakoti Pihlaja
- Iloniemen Palvelukoti
- Laurinrinteen vanhustentalo ja Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
- Attendo Kruunankulman hoivakoti, Esperi Hoivakoti Hopiatuuli ja Enckelinpuiston palvelukeskus
- Palvelukoti Tepon Tupa, Sirkan Tupa ja Kotiportti
- Hirvinummen palvelukoti

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
    Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
    Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.
    Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.
    Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
    
    Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Veistokouluntie 2, 66300 Jurva. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555.

 Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

-    äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
-    voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
-    äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä

    Kirjallinen ilmoitus tehdään tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungintalon info-pisteeltä (Seurapuistikko 2), Jurvan palvelupisteeltä (Kauppatie 3 E), Kurikan kirjaamosta (Veistokouluntie 2) ja Jalasjärven palvelupisteeltä (Kirkkotie 4) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.
    Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse.

Vaalipäivän 26.5.2019 äänestys:

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 26.5.2019:

    1.    Koivisto    Koiviston koulu, Ruotumiehentie 6
    2.    Nummi    Paulaharjun koulu, Koulupolku 3
    3.    Kirkko    Yhteiskoulu B, Keskuspuistikko 28
    4.    Luopa    Luovan koulu, Oppaanmäentie 89
    5.    Mieto        Miedon koulu, Hakunintie 42
    6.    Kangas    Kankaan koulu, Kiskontie 20
    7.    Kirkonkylä    Jurvan kirjasto, Koulutie 3
    8.    Niemenkylä    Niemenkylän nuorisoseura, Rintapääntie 12
    9.    Järvenpää    Järvenpään nuorisoseura, Järvenpääntie 135
    10.    Jalasjärvi    Yläaste, Kauppilantie 3
    11.    Hirvijärvi    Hirvijärven koulu, Koulukuja 2
    12.    Keskikylä    Keskikylän koulu, Tampereentie 671
    13.    Jokipii    Metsolan koulu, Jokipiintie 1
    14.    Luopajärvi    Luopajärven päiväkoti, Sahatie 201
    15.    Koskue    Koskuen koulu, Tampereentie 1566 A-B
    16.    Kirkonseutu    Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

Kurikka 26.2.2019
Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta

 

Lisätietoja tarvittaessa: www.vaalit.fi