Sunetin Kurikka - hankkeen info

Sunetin Kurikka - valokuituhanke on parhaillaan vireillä Kurikan kylissä, Sarvijoki, Luopa, Luopajärvi ja Jokipii. Tähän infoon on liitetty kartat kylien hankealueista. Kartoissa on esillä myös alustavat valokuitureitit kylissä.

Hankkeen alussa (13 - 21.2) järjestettiin kyläseuroilla valokuidun infotilaisuudet, joissa kyläläisille kerrottiin Sunetista yrityksenä, hankkeen sisältöä sekä valokuidun tarjoamia etuja kylän asukkaille. Kyläläisillä oli myös mahdollisuus esittää Sunetille kysymyksiä hankkeesta sekä valokuituliittymästä.

Tällä hetkellä hankkeessa on menossa valokuidun kiinnostavuuskartoitus, jonka avulla selvitetään kylien asukkaiden tarve valokuituun. Kartoituksessa otetaan yhteyttä kylillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajiin ja tiedustellaan heiltä, ovatko he kiinnostuneet ottamaan valokuituliittymän.
Kartoituksella on 21.3 mennessä selvitetty valokuidusta kiinnostuneiden määrät kylissä seuraavasti:

 • Sarvijoki: Liittyjämäärä 32 kpl.    arvioitu Sarvijoen valokuitureitti
 • Luopa: Liittyjämäärä 38 kpl.        arvioitu Luovan valokuitureitti
 • Luopajärvi: Liittyjämäärä 61 kpl. arvioitu Luopajärven valokuitureitti
 • Jokipii: Liittyjämäärä 72 kpl.       arvioitu Jokipiin valokuitureitti

  Sarvijoella liittyjämäärän tavoite oli n. 30 liittyjää, joten Sarvijoella hanke on jo toteutuskelpoinen.

  Luovassa, Luopajärvellä ja Jokipiissä tavoite on n.100 liittyjää/ kylä, joten näissä kylissä hanke ei ole vielä toteutuskelpoinen.

  Vielä on kuitenkin huhtikuun loppuun saakka aikaa ilmoittaa kiinnostuksensa valokuituun.
  Ilmoituksen voi tehdä Sunetin sähköpostiin info@sunet.fi , tai
  Mikko Ojainvälin sähköpostiin mikko.ojainvali@sunet.fi .


  Lisätietoa asiasta saa myös Sunetin nettisivuilta www.sunet.fi/hankkeet .
  Valokuituhankkeeseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Mikko Ojainväli 040 5859493.