Tasavallan presidentin vaali 2018

www.vaalit.fi

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja tarvittaessa toinen vaali 11.2.2018.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1.2018−23.1.2018, ulkomailla Suomen edustustoissa 17.1.−20.1.2018 ja suomalaisissa laivoissa 10.1.−20.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 31.1.−6.2.2018 ja ulkomailla Suomen edustustoissa 31.1.−3.2.2018.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:

Kurikan kaupungin pääkirjasto
Jurvan kirjasto
Jalasjärven kirjasto

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

ke 17.1.−pe 19.1.2018 kello 9–18
la 20.1. ja su 21.1.2018 kello 10–16
ma 22.1.−ti 23.1.2018 kello 9–20

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo:

ke 31.1.−pe 2.2.2018 kello 9–18
la 3.2. ja su 4.2.2018 kello 10–16
ma 5.2.−ti 6.2.2018 kello 9–20


Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.
 
Kurikan terveyskeskus, Jalasjärven terveysasema ja Jurvan terveysasema
Palvelukeskus Kustaankivi, Pienkodit Toimela ja Justiina ja Asumisyksikkö Kustaankivi
Reininkulman pienkoti ja Hoivakoti Pihlaja
Iloniemen Palvelukoti
Laurinrinteen vanhustentalo ja Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
Attendo Kruunankulman hoivakoti, Esperi Hoivakoti Hopiatuuli ja Enckelinpuiston palvelukeskus
Palvelukoti Tepon Tupa, Sirkan Tupa, Hoivakoti Kultala ja Kotiportti
Hirvinummen palvelukoti
 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen sekä ensimmäisen että mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Kärrytie 1, 61300 Kurikka. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555. Jollei äänestäjä ole ilmoittautunut kotiäänestykseen jo ensimmäisen vaalin yhteydessä, voi mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautua viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00.

Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä

Kirjallinen ilmoitus tehdään tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungintalon yhteispalvelupisteestä (Kärrytie 1), Jurvan palvelupisteestä (Kauppatie 3 E) ja Jalasjärven palvelupisteestä (Kirkkotie 4) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse.
 

Vaalipäivien 28.1.2018 ja 11.2.2018 äänestys:

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 28.1.2018 sekä mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä 11.2.2018:

1. Koivisto: Koiviston koulu, Ruotumiehentie 6
2. Nummi: Paulaharjun koulu, Koulupolku 3
3. Kirkko: Yhteiskoulu B, Keskuspuistikko 28
4. Luopa: Luovan koulu, Oppaanmäentie 89
5. Mieto: Miedon koulu, Hakunintie 42
6. Kangas: Kankaan koulu, Kiskontie 20
7. Kirkonkylä: Jurvan kirjasto, Koulutie 3
8. Niemenkylä: Niemenkylän nuorisoseura, Rintapääntie 12
9. Järvenpää: Järvenpään nuorisoseura, Järvenpääntie 135
10. Jalasjärvi: Yläaste, Kauppilantie 3
11. Hirvijärvi: Hirvijärven koulu, Koulukuja 2
12. Keskikylä: Keskikylän koulu, Tampereentie 671
13. Jokipii: Metsolan koulu, Jokipiintie 1
14. Luopajärvi: Seurakunnan kerhotila, Luopajärventie 688
15. Koskue: Koskuen koulu, Tampereentie 1566 A-B
16. Kirkonseutu  Nuorisotalo Wilhola, Knuuttilantie 6

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.


Kurikka 22.11.2017

Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta

 

(Tulostettava pdf-versio tämän sivun sisällöstä täällä)