Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvilla maatalousyrittäjillä on oikeus saada lomituspalveluja (vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomitusta) maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen, mikäli lomituspalvelulain muut edellytykset täyttyvät.

YEL-vakuutetulla turkistuottajalla on mahdollisuus vuosilomaan ja maksulliseen lisävapaaseen, mikäli turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain edellytykset täyttyvät.

Tarkempaa tietoa lomituspalveluista saat ottamalla yhteyttä lomatoimistoon.

Lisäksi tietoa lomituspalveluista löytyy Melan internetsivuilta.