Rakennusluvallisista kohteista kotitalouksien on tehtavä rakentamisilmoitus verottajalle ennen käyttöönotto- /loppukatselmusta ja esitettävä saatu todistus rakennusvalvontaviranomaiselle.


Rakennusvalvonnan lomakkeet:

(Pdf-muotoisten lomakkeiden lukemiseen ja täyttämiseen tarvitset Adobe Acrobat Readerin)

1. Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemus.

2. Rakennus-, toimenpide- tai muutoslupahakemus.

3. Maisematyölupahakemus.

4. Ilmoitus toimenpiteestä.

5. Ilmoitus väestönsuojasta.

6. Purkamislupahakemus / -ilmoitus.

7. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta.

8. Maalämpöjärjestelmän lupahakemus

9. Rakennuksen pääsuunnittelijaselvitys ja -suostumus.

10. Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista.

11. RH1 (RH1 täyttöohje).

12.1 Pääpiirustusten esitystapavaatimukset.

12.2 Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

13. Naapurin kuuleminen.

14. Naapurin suostumus.

15. Hakemus/Päätös: Vastaava työnjohtaja (sis. tarkastusasiakirjan).

16. Hakemus/Päätös: KVV- ja IV-työnjohtajan.

17. Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus.

18. Rakennusluvan jatkoaikahakemus.

19. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen – ohje.

20. Rakennusluvan muutoshakemus (käytetään Rakennus-, toimenpide- tai muutoslupahakemusta, kohta2.).

21. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

22. Jätevesijärjestelmän suunnitelma – ohje.

23. Naapurien suostumus jätevesien johtamiseen.

00. Aloituskokousasiakirja


Pdf-muotoisten lomakkeiden lukemiseen ja täyttämiseen tarvitset Adobe Acrobat Readerin.