Tennishallit ja -kentät

Tennishalli
Mäntytie 1, 61300 Kurikka
Puh. 040 4139948
www.kurikantenniskeskus.fi

-    Sisähalli
-    Kaksi massakenttää

Tennishallin toiminnasta vastaa yksityinen yrittäjä

Jurvan tenniskentät
Sahantie, 66300 Jurva

-    Massakenttä