Yleinen edunvalvonta


Seinäjoen oikeusaputoimisto, puhelinnumero 050 380 0314

Oikeusaputoimisto vastaa jatkossa yleisten edunvalvontapalveluiden järjestämisestä.

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirtyi kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta.

Seinäjoen oikeusaputoimisto tuottaa edunvalvontapalvelut 1.1.2009 alkaen Seinäjoen (sisältäen Nurmon ja Ylistaron), Ilmajoen, Kurikan (sisältäen Jurvan) ja Jalasjärven, Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen asukkaille. Yleistä edunvalvontaa varten oikeusaputoimiston palveluksessa on 8 henkilöä, joista yleisiä edunvalvojia on 4 ja edunvalvontasihteereitä 4.

Muutoksen johdosta edunvalvonnan yhteystiedot muuttuvat. Yhteystiedot Seinäjoen (sisältäen Nurmon ja Ylistaron), Ilmajoen, Kurikan (sisältäen Jurvan) ja Jalasjärven osalta 1.2.2009 alkaen ovat seuraavanlaiset:

Posti- ja käyntiosoite: Juhonkatu 4 60320 Seinäjoki
Puh.nro 029 565 2200 / 050 380 0314
Faksi    029 565 2209
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oikeus.fi


Jatkossa valtion oikeusaputoimistolla on kaksi tehtävää: yleinen edunvalvonta ja oikeusapu.  Siirron yhteydessä päätoimisesti edunvalvonnan tehtävissä toimivat kuntien työntekijät siirtyvät edunvalvonnan tehtäviin oikeusaputoimistoissa. 

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi erilaiset sairaudet.

Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä virkansa puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat ensi vuoden alusta siis oikeusaputoimistot. Muutos ei vaikuta edunvalvonnassa olevien asemaan tai sellaisen yksityisen henkilön tehtäviin, joka toimii toisen edunvalvojana.

Maistraatti on jatkossakin se viranomainen, joka neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Edunvalvojan määrää edelleen joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa kuten tähänkin saakka.

Kaikkiaan edunvalvonnassa on tällä hetkellä lähes 50 000 täysi-ikäistä. Noin 60 prosentilla heistä edunvalvonnan hoitaa yleinen edunvalvoja, 40 prosentilla edunvalvojana toimii joku yksityinen henkilö. Edunvalvonnan asiakasmäärä on noussut vuosittain. Väestön ikääntyessä määrän oletetaan edelleen nousevan.

Jokaiselle edunvalvonnan nykyiselle asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta henkilökohtaisella kirjeellä.