Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

 

Hoitoajat ja vastaavat maksuprosentit 1.8.2018 alkaen

 

Hoitoaika / kalenterikuukausi

Maksuprosentti kokoaikaisesta hoidosta

1-65 h / kk

52 %

65-86 h / kk

60 %

86-108 h / kk

68 %

108-129 h /kk

76 %

129-151 h /kk

84 %

151-172 h /kk

92 %

172-210 h / kk

100 %

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista saatte Asiakasmaksutiedotteesta.

Tarkempia tietoja tulotietojen selvittämisestä saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vastaavalta henkilöltä: maria.karkkainen@kurikka.fi, puh. 044 735 5449.

--

 

Tietoa Kurikan varhaiskasvatuksesta

Hallinnollisesti varhaiskasvatus on osa sivistysosastoa ja toimii Kurikan kaupungin sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta.

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joiden tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on tietyin edellytyksin oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Kurikassa ovat:
•    päiväkodit
•    perhepäivähoito
•    avoimen päiväkodin kerho- ja leikkitoiminta.

Myös koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Kurikassa esiopetusta järjestetään pääosin päiväkotien yhteydessä, sillä esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.  

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lakisääteiset perheen tarpeita vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Kunta huolehtii siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa perheiden tarpeen mukaan. Tarvittaessa varhaiskasvatusta järjestetään myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.  Toimintaa toteuttaa ammattitaitoinen ja kehittämisinnokas henkilöstö, joka moniammatillisen yhteistyön kautta vastaa lapsen kasvusta, kehityksestä ja opetuksesta.

Toiminnan kulmakivenä on varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota kaikille lapsille yhteinen ja laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erityisen tuen tarpeisiin vastataan monimuotoisesti kolmiportaisen tuen mallin mukaan.

Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio on ”Onnellinen ja leikin iloa täynnä oleva lapsuus Kurikassa” ja toiminta-ajatus ”Onni teherä itte ja yhyres pärjätähän!”.


Kurikan varhaiskasvatussuunnitelma

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot varhaiskasvatus

Koskenvalta Outi
varhaiskasvatuspäällikkö

050 595 0560