Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Kurikka mukana vertailukuntana Kansallisen koulutuksenarviointikeskus Karvin kyselyssä (23.1.2019)

Vanhemmat mukaan arvioimaan maksutonta varhaiskasvatuskokeilua

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta. Kansallinen koulutuksenarviointikeskus Karvi on saanut tehtäväkseen arvioida kokeilun.

Kysely vanhemmille

Osana arviointia Karvi toteuttaa kyselyn viisivuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille sekä kokeilu- että vertailukunnissa. Arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista, muun muassa sitä, vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus 5-vuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Vastauksia toivotaan myös niiltä perheiltä, jotka hoitavat viisivuotiasta lastaan itse kotona. Kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista:

- Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat olla tuottamassa arvokasta tietoa perheiden tekemistä lastenhoidon ratkaisuista. Samalla huoltajat voivat olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluita kunnat jatkossa perheille tarjoavat. Arvioinnin yksi tavoite onkin tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toteaa Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Ensimmäisessä vaiheessa kokeiluun osallistuvissa 19 kunnassa on yhteensä 13 400 viisivuotiasta lasta. Lisäksi arviointiaineistoa kerätään 19 vertailukunnasta. Kysely postitetaan pienemmissä kunnissa kaikkien vuonna 2013 syntyneiden kotiosoitteeseen, suurimmissa kunnissa noin puolille perheistä.

Lisätietoja

Anna Siippainen
Arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
puh. 029 533 5543
anna.siippainen@karvi.fi

www.karvi.fi

Laura Repo
Arviontineuvos
Kansallinen koulutuksen arviontikeskus Karvi
puh. 029 533 5553
laura.repo@karvi.fi

 

 

Hoitoaikojen ilmoittaminen mobiililaitteella toimii jälleen
(ti 15.1.2019)

Varhaiskasvatuksen hoitoaikojen ilmoittaminen mobiililaitteella (esim. älypuhelimella) toimii jälleen normaalisti. Mikäli huomaatte vielä ongelmia hoitoaikojen ilmoittamisessa eAsioinnissa, olettehan yhteyksissä: maria.karkkainen@kurikka.fi .

Kurikan varhaiskasvatuspalvelut
 

Hoitoajat ja vastaavat maksuprosentit 1.8.2018 alkaen

Hoitoaika / kalenterikuukausi

Maksuprosentti kokoaikaisesta hoidosta

1-65 h / kk

52 %

65-86 h / kk

60 %

86-108 h / kk

68 %

108-129 h /kk

76 %

129-151 h /kk

84 %

151-172 h /kk

92 %

172-210 h / kk

100 %

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista saatte Asiakasmaksutiedotteesta.

Tarkempia tietoja tulotietojen selvittämisestä saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vastaavalta henkilöltä: maria.karkkainen@kurikka.fi, puh. 044 735 5449.

--

 

Tietoa Kurikan varhaiskasvatuksesta

Hallinnollisesti varhaiskasvatus on osa sivistysosastoa ja toimii Kurikan kaupungin sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta.

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joiden tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on tietyin edellytyksin oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Kurikassa ovat:
•    päiväkodit
•    perhepäivähoito
•    avoimen päiväkodin kerho- ja leikkitoiminta.

Myös koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Kurikassa esiopetusta järjestetään pääosin päiväkotien yhteydessä, sillä esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.  

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lakisääteiset perheen tarpeita vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Kunta huolehtii siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa perheiden tarpeen mukaan. Tarvittaessa varhaiskasvatusta järjestetään myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.  Toimintaa toteuttaa ammattitaitoinen ja kehittämisinnokas henkilöstö, joka moniammatillisen yhteistyön kautta vastaa lapsen kasvusta, kehityksestä ja opetuksesta.

Toiminnan kulmakivenä on varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota kaikille lapsille yhteinen ja laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erityisen tuen tarpeisiin vastataan monimuotoisesti kolmiportaisen tuen mallin mukaan.

Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio on ”Onnellinen ja leikin iloa täynnä oleva lapsuus Kurikassa” ja toiminta-ajatus ”Onni teherä itte ja yhyres pärjätähän!”.


Kurikan varhaiskasvatussuunnitelma

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot varhaiskasvatus

Koskenvalta Outi
varhaiskasvatuspäällikkö

050 595 0560