Ajankohtaista

Kouluverkkoselvityksen materiaali

Opetusta kaiken ikäisille

Opintielle valmistavat esikoulut löytyvät koko kaupungin alueelta päivähoidon yhteydestä, katso varhaiskasvatus.

Vuosiluokkien 1-6 kouluja löytyy taajamien lisäksi myös niiden ulkopuolelta kyläyhteisöistä. Suurimmat koulut ovat Paulaharjun koulu, Kirkonkylän koulu, Jurvan yhtenäiskoulu ja Kankaan koulu.  Pienempiä kouluja ovat Miedon koulu, Luopajärven koulu, Luovan koulu, Koiviston koulu, Metsolan koulu, Tuiskulan koulu, Hirvijärven koulu, Koskuen koulu, Keskikylän koulu ja Säntin koulu.

Vuosiluokkien 7-9 opetusta tarjoaa Kurikan yhteiskoulu, Jurvan yhtenäiskoulu ja Jalasjärven yläaste.
Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kolmessa laajan valinnaisuuden tarjoavassa lukiossa. Lukioissa on mahdollisuus sekä kaksoistutkinnon että kolmoistutkinnon suorittamiseen. Kaksoistutkinto käsittää ylioppilastutkinnon lisäksi oppilaan valitseman ammattitutkinnon. Kolmoistutkintoon sisältyy lisäksi koko lukion oppimäärän suorittaminen.

Kurikasta löytyy mielenkiintoinen koulutustarjotin toisen asteen opiskelijoille, jotka haluavat valmistua tämän päivän arvostetuiksi osaajiksi. Ammattitutkintoja voi suorittaa useilta eri aloilta, kuten auto- ja kuljetusalalta, catering-alalta, kone- ja metallialalta, puualalta, rakennusalalta, turvallisuusalalta, vaatetusalalta, verhoilualalta tai ammatin voi hankkia suuntautuen tieto- ja tietoliikennetekniikkaan, talotekniikkaan, sisustukseen tai sähkö- ja energiatekniikkaan. Lisäksi tarjolla on kuvallisen ilmaisun sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoja.

Kurikassa toimii myös korkeakouluyksiköiden ja seutukunnan yhteistyölle perustuva Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu.

Opiskelu vapaa-aikana

Oppimismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille laajentavat kansalaisopisto, musiikkiopisto ja taideliikuntakoulu. Kansalaisopistossa on mahdollisuus kokoontua viikoittain oppimaan mm. monia kädentaitoja, kieliä sekä liikkumaan yhdessä. Musiikkiopiston toimipiste ja Eira Nevanpään taideliikuntakoulu tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden suorittaa musiikin ja sirkustaiteen perusopinnot.

 

 

Yhteystiedot opetus

Hernesmaa Päivi
sivistysjohtaja

050 303 2540