Ympäristövalvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa alueellaan kunnalle ympäristönsuojelulakien nojalla määrättyjä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. lupa-asioiden valmistelua ja valvontaa, jätehuollon valvontaa, lausuntojen antaminen ympäristöön vaikuttavista hankkeista sekä tiedotusta.

Kunnan ympäristönsuojelun päätöksentekoviranomaisena toimii ympäristölautakunta

Yhteystiedot

Yhteystiedot ympäristövalvonta

Rinta-Piirto Meri
vs. ympäristösihteeri

040 534 3655
(Vapaalla 31.12.18 asti) Salonen Miia
ympäristöinsinööri

050 362 9543

Ympäristö: etusivu

Linkkejä:

Ympäristöhallinto