Maankäyttö ja mittaus

Maankäytön toimialaan kuuluu kaupungin maankäytön suunnittelu, maanhankinta sekä tontinmyynti. Toimiala vastaa myös mittaus- ja kartoitustehtävistä. Asemakaava-alueen kiinteistönmuodostus sekä kiinteistörekisterin pitäminen kuuluu myös maankäytön toimialueen keskeisimpiin tehtäviin.

Maanhankinta

Kaupunki hankkii maata omistukseensa uusia asemakaavoitettavia alueita varten.
Maanhankinta painottuu varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelle reuna-alueille.

Maanvuokrasopimukset

Kaupunki vuokraa omistamaansa raakamaata mahdollisuuksien mukaan. Viljelysmaiden vuokarasopimukset tehdään tarjousten perusteella viiden vuoden pituisina vuokrasopimuksina.

Muiden maa-alueiden vuokrasopimukset neuvotellaan erikseen käyttökohteen ja -tarpeen mukaan. Alle kahden vuoden sopimukset voidaan tehdä viranhaltijapäätöksellä.

Yhteystiedot maankäyttö ja mittaus

Sulonen Kati
kaupungingeodeetti

044 735 5441