Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta ym. yleiset alueet siltä osin mitä ne kuuluvat kaupungin toimialueeseen. Kunnallistekniikan tehtävänä on myös kaupungin avustussääntöjen puitteissa suorittaa yksityistiekuntien kunnossapito ja perusparannus avustustenjako.

Liikenneväylät

Katujen kunnossapito suoritetaan katujen kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Asemakaava-alueiden katujen liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Jokainen kaupunkilainen voi myös itse vaikuttaa merkittävästi kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja siisteyteen sekä liikenneturvallisuuteen. Kiinteistön omistajalla on lain mukaan velvollisuus mm:

- siivota roskat katualueelta
- poistaa lumet ja jää jalkakäytävältä sekä hiekoittaa liukkaalla kelillä jalkakäytävä
- poistaa haittaava lumivalli jalkakäytävältä
- pitää kunnossa katuojat ja mahdollinen sadevesikouru
- ilmoittaa viipymättä liikenteelle vaarallisesta katupäällysteen rikkoutumisesta, kuopasta tms. ja huolehtia liikenteen väliaikaisesta varoittamisesta.

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapito ja perusparantaminen tapahtuu tiekuntien itsenäisenä toimintana.

Kurikan kaupungin avustussäännöissä sovelletaan yksityistielain 95 §:n säädöksiä. Avustusmuotoja ovat kunnossapito- ja perusparannusavustus. Perusparannusavustusta saadakseen tiekunnan tien vaikutuspiirissä tulee olla ainakin kolme asuttua taloa tai tien tulee olla liikenteellisesti merkittävä läpikulkutie. Kunnossapitoavustusta saadakseen tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi asuttu talo. Tiellä tulee olla tiekunta ja vähimmäispituus 300 metriä ellei tekninen lautakunta erityisistä syistä toisin päätä. Tiekunnan hallinnon tulee olla toimiva.

Kunnossapitoavustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden hyväksyttyjen menojen perusteella. Kunnossapitoavustusta haetaan menneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä. Avustusta saadakseen tiekunnan tulee toimittaa tekniselle osastolle tarkastetun kirjanpidon kopio sekä talousarvio kuluvalle vuodelle. Perusparannusavustusta voi hakea ympärivuoden. Merkittäviin hankkeisiin tulee hakea avustusta myös Ely-keskukselta.

Yleiset alueet

Puistoalueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Puistojen leikkivälineet tarkastetaan turvallisuuden varmistamiseksi leikkivälineiden yleisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Leikkipuistoissa olevasta infotaulusta löytyvät sijaintitiedot ja yhteystieto ilmoituksen tekemiseksi, mikäli alueella havaitaan puutteita tai vaaraa aiheuttavia korjaustarpeita.

Liikunta-alueet

Kunnallistekniikka tuottaa ulkoliikunta-alueiden kunnossa- ja ylläpidon sekä rakentamisen palvelut liikuntatoimelle, joka päättää liikunta-alueiden palvelutasosta ja vastaa toiminnan järjestämisestä.

 

Yhteystiedot kadut

Linna Rami
tilapalvelupäällikkö

050 527 9025
Ojajärvi Jarmo
kuntatekniikkapäällikkö

050 595 0565