Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut


Kurikan terveys- ja sosiaalipalveluista vastaa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, jonka pääasiallisiin toimintoihin kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut. Katso lisää: www.jikky.fi

Terveyskeskukset huolehtivat asukkaista tarjoamalla muun muassa lääkäripalvelut, laboratorio- ja röntgenpalvelut, fysioterapian, hammashoidon ja neuvolatoiminnot, psykologin ja kriisiryhmän palvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kotihoidon palvelut ja työterveyshuollon. Lisäksi terveysasemilla on vuodeosastot. Erikoissairaanhoidon palveluita tarjoaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Perhekeskuksessa toteutetaan laadukasta yhteistyötä äitiysneuvolan, lastenneuvolan, perheneuvolan ja terveyskeskuspsykologin välillä. Toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten kehityksen turvaaminen sekä perheen tukeminen auttamalla heidän omassa arkiympäristössään.

Vanhuspalveluilla puolestaan halutaan turvata arvokas ikääntyminen turvallisessa ympäristössä. Vanhusten asumista kotona tuetaan kotihoidon eri palveluilla ja järjestämällä vanhusten virkistystoimintaa. Vanhainkodit ja pienkodit tarjoavat mielekkään ympäristön, kun kotona asuminen ei enää onnistu.

Kaupungin vammaispalvelut tähtäävät vammaisten henkilöiden hyvinvointiin ja tasavertaiseen arkeen muiden kuntalaisten kanssa. Kaupungilta on saatavissa muun muassa tulkki- ja kuljetusapua, palveluasumista, henkilökohtaisen avustajanpalveluita sekä sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusohjausta.

Sosiaalitoimisto järjestää toimeentulotukeen ja lastensuojeluun liittyvät palvelut. Sosiaalitoimen perhetyö auttaa omalta osaltaan vaikeuksissa olevia perheitä selviytymään.

Myös eläinlääkäripalvelut hyöty- ja pieneläimille tuottaa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

 

 

 

 

Yhteystiedot JIK


Terveys- ja sosiaalipalvelujen yhteystiedot löydät JIK:n verkkosivuilta:

JIK Etusivu

Kurikan sosiaalitoimi

Päivystyksen yhteystiedot